International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Medlemskontigent

Årsmøtet vedtok at medlemskontingent for 2010 settes til

 kr 2.000.-

Medlemskontigent innbetales til :

Norsk 11 mod klubb
V/Erlend Munkeby
Langgaardsgate 1
0260 Oslo
Konto # 7023.05.42110
Merk innbetalingen med seilnr.

Faktura finner du her